คำศัพท์/สำนวนรอให้เรียนรู้9,388คำ

เกี่ยวกับเรา - About us มารู้จักเราให้มากขึ้น

มาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมนิดนึงนะ

คำอ่าน หรือ อ่านว่า?

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร


เกิดเป็นเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา เหตุเพราะอยากแยกกลุ่มและคัดเนื้อหาให้เฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ ไม่ต้องปะปนกันให้ค้นหาลำบากในเว็บไซต์หลัก

แต่เนื้อหาที่อัดแน่นนั้นก็ยังสามารถค้นหาและอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์หลักเช่นเดิม

เป็นส่วนหนึ่งของ website

wordyguru.com


Contact Us

If you have more any questions, please contact us. by sending email to contact[at]kintstudio.com