อ่านว่า

รวมหมวดหมู่ของ คำอ่าน ตามประเภทของคำ และแยกหมวดตามตัวอักษร

ทีมงานได้ทำการรวบรวมคำอ่าน การออกเสียง และทำการจัดกลุ่มหมวดหมู่ออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของคำ และจัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ ไว้ให้ครบถ้วนแล้ว ดังต่อไปนี้


 คำอ่าน จัดกลุ่มตามประเภทของคำ


 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ