คำอ่าน เกี่ยวกับ คำกริยา

คำอ่าน เกี่ยวกับ คำกริยา ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน เกี่ยวกับ คำกริยา

คำอ่าน เกี่ยวกับ คำกริยา ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
1พระราชทานพฺระ-ราด-ชะ-ทาน
2พระราชปณิธานพฺระ-ราด-ชะ-ปะ-นิ-ทาน
3ราชทานราด-ชะ-ทาน
4ราชปณิธานราด-ชะ-ปะ-นิ-ทาน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน เกี่ยวกับ คำกริยา"