อ่านว่า

คำอ่าน เกี่ยวกับ คำนาม

คำอ่าน เกี่ยวกับ คำนาม ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน เกี่ยวกับ คำนาม ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน เกี่ยวกับ คำนาม

คำอ่าน เกี่ยวกับ คำนาม ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. นาฬิกา
    อ่านว่า นา-ลิ-กา
  2. พฤติกรรม
    อ่านว่า พฺรึด-ติ-กำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน เกี่ยวกับ คำนาม"