คำอ่าน เกี่ยวกับ ตัวเลข

คำอ่าน เกี่ยวกับ ตัวเลข ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน เกี่ยวกับ ตัวเลข

คำอ่าน เกี่ยวกับ ตัวเลข ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
11หนึ่ง
210สิบ
310001หมื่น-เอ็ด
411สิบ-เอ็ด
52สอง
620ยี่-สิบ
721ยี่-สิบ-เอ็ด
83สาม
930สาม-สิบ
1031สาม-สิบ-เอ็ด
114สี่
125ห้า
136หก
147เจ็ด
158แปด
169เก้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน เกี่ยวกับ ตัวเลข"