อ่านว่า

คำอ่าน เกี่ยวกับ สิ่งของ

คำอ่าน เกี่ยวกับ สิ่งของ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน เกี่ยวกับ สิ่งของ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน เกี่ยวกับ สิ่งของ

คำอ่าน เกี่ยวกับ สิ่งของ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ปักเป้า
    อ่านว่า ปัก-เป้า
  2. พุมเรียง
    อ่านว่า พุม-เรียง
  3. สายสิญจน์
    อ่านว่า สาย-สิน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน เกี่ยวกับ สิ่งของ"