คำอ่าน เกี่ยวกับ เดือน

คำอ่าน เกี่ยวกับ เดือน ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

รวมคำอ่าน เกี่ยวกับ เดือน

คำอ่าน เกี่ยวกับ เดือน ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

No.คำว่าอ่านว่า
1กรกฎาคมกะ-ระ-กะ-ดา-คม
2กรกฎาคมกะ-รัก-กะ-ดา-คม
3กันยายนกัน-ยา-ยน
4กุมภาพันธ์กุม-พา-พัน
5ตุลาคมตุ-ลา-คม
6ธันวาคมทัน-วา-คม
7พฤศจิกายนพฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน
8พฤษภาคมพฺรึด-สะ-พา-คม
9มกราคมมะ-กะ-รา-คม
10มกราคมมก-กะ-รา-คม
11มิถุนายนมิ-ถุ-นา-ยน
12มีนาคมมี-นา-คม
13สิงหาคมสิง-หา-คม
14เมษายนเม-สา-ยน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน เกี่ยวกับ เดือน"