อ่านว่า

คำอ่าน หมวด ฤ

คำอ่าน หมวด ฤ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
คำอ่าน หมวด ฤ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

ภาษาไทย มีคำมากมายหลายคำ บางคำอ่านยาก บางคำอ่านง่าย บางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้อง หรือบางคำประหลาดมาก เขียนในรูปการย่อ แต่ต้องอ่านออกเสียงเต็มคำ เช่น ทูลเกล้าฯ ต้องอ่านว่า ทูน-เกล้า-ทูน-กระ-หม่อม เป็นต้น

รู้ไหมว่าคำเหล่านี้อ่านว่าอย่างไร

คำอ่าน หมวด ฤ

คำอ่าน หมวด ฤ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ


 1. อ่านว่า รึ
 2. ฤกษณะ
  อ่านว่า รึก-สะ-นะ
 3. ฤกษ์
  อ่านว่า เริก
 4. ฤคเวท
  อ่านว่า รึก-คะ-เวด
 5. ฤชา
  อ่านว่า รึ-ชา
 6. ฤชากร
  อ่านว่า รึ-ชา-กอน
 7. ฤชุ
  อ่านว่า รึ-ชุ
 8. ฤณ
  อ่านว่า ริน
 9. ฤดี
  อ่านว่า รึ-ดี
 10. ฤดียา
  อ่านว่า รึ-ดี-ยา
 11. ฤดู
  อ่านว่า รึ-ดู
 12. ฤต
  อ่านว่า รึด
 13. ฤติยา
  อ่านว่า รึ-ติ-ยา
 14. ฤตุ
  อ่านว่า รึ-ตุ
 15. ฤตุสนาน
  อ่านว่า รึ-ตุ-สะ-หฺนาน
 16. ฤทธา
  อ่านว่า ริด-ทา
 17. ฤทธิ์
  อ่านว่า ริด
 18. ฤทธี
  อ่านว่า ริด-ที
 19. ฤทัย
  อ่านว่า รึ-ไท
 20. ฤษภ
  อ่านว่า รึ-สบ
 21. ฤษยา
  อ่านว่า ริด-สะ-หฺยา
 22. ฤษี
  อ่านว่า รึ-สี
 23. ฤาษี
  อ่านว่า รือ-สี
 24. ฤาสาย
  อ่านว่า รือ-สาย
 25. ฤๅ
  อ่านว่า รือ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่าน หมวด ฤ"