คำในภาษาไทย

กตัญญู

อ่านว่า กะ-ตัน-ยู

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กตัญญู หมายถึง:

  1. [กะตัน-] น. (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านทําให้, (ผู้) รู้คุณท่าน, เป็นคําคู่กันกับ กตเวที. [ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านทําแล้ว + ญู ว่า ผู้รู้].

EN-TH Dictionary กตัญญู ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be grateful

ภาพประกอบ

  • กตัญญู

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กตัญญู อ่านว่า?"

คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"