คำอ่าน

กอบ

เป็นคำอ่านของกอปร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กอบ หมายถึง:

  1. ก. เอามือ ๒ ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น. น. เรียกของที่กอบขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ ว่า กอบหนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกปริมาณของของที่กอบขึ้นมาเช่นนั้น เช่น ทรายกอบหนึ่ง ข้าวสาร ๒ กอบ.

EN-TH Dictionary กอบ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. scoop up

  2. an amount of two handfuls

ภาพประกอบ

  • กอบ

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"