คำในภาษาไทย

กอปร

อ่านว่ากอบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กอปร หมายถึง:

  1. [กอบ] ก. ประกอบ.

EN-TH Dictionary กอปร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. have

ภาพประกอบ

  • กอปร

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"