คำอ่าน

ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

เป็นคำอ่านของประวัติศาสตร์

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"