คำอ่าน

พฺรม-มา

เป็นคำอ่านของพรหมา

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • พฺรม-มา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"