คำอ่าน

พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

เป็นคำอ่านของพฤหัสบดี

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"