คำในภาษาไทย

เสิร์ฟ

อ่านว่าเสิบ

Posted on by golfy

พจนานุกรมไทย เสิร์ฟ หมายถึง:

  1. ก. ยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการ เช่น บริกรเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า; (กีฬา) เริ่มส่งลูกให้ฝ่ายตรงข้ามรับ เช่น ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อน. (อ. serve).

คำทับศัพท์ เสิร์ฟ ภาษาอังกฤษคือ serve

แนะนำคำนี้โดย golfy

หมายเหตุ

  • * เป็นคำทับศัพท์ การอ่านออกเสียงจะขึ้นอยู่กับสำเนียงของผู้พูดด้วย

ภาพประกอบ

  • เสิร์ฟ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"