คำในภาษาไทย

แหน

อ่านว่าแหฺน

Posted on by Golfy

อ่านว่าแหน

หมายเหตุใช้คู่กับคำอื่น เช่น หวงแหน, แห่แหน

Posted on by กอล์ฟ

อ่านว่าแหนฺ

Posted on by Admin

อ่านว่าแหฺน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แหน หมายถึง:

  1. [แหฺน] น. ชื่อไม้นํ้าหลายชนิดในวงศ์ Lemnaceae ใบกลมเล็ก ๆ ลอยอยู่ตามนํ้านิ่ง เช่น แหนเล็ก (Lemna minor L., L. perpusilla Torr.) แหนใหญ่ [Spirodela oligorrhiza (Kurz) Hegelm. และ S. polyrrhiza (L.) Schleid.].

  2. [แหนฺ] (ถิ่น-อีสาน) น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae เช่น แหนนา (T. glaucifolia Craib).

  3. [แหนฺ] ก. ใช้เข้าคู่กับคำอื่น ในคำว่า หวงแหน แห่แหน เฝ้าแหน.

แนะนำคำนี้โดย Golfy, กอล์ฟ

ภาพประกอบ

  • แหน
  • แหน
  • แหน
  • แหน

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"