คำในภาษาไทย

โควิด

อ่านว่าโค-หฺวิด

Posted on by Golfy

แนะนำคำนี้โดย Golfy

หมายเหตุ

  • * เป็นคำทับศัพท์ การอ่านออกเสียงจึงอิงจากภาษาอังกฤษที่เป็นต้นฉบับ

ภาพประกอบ

  • โควิด

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"