คำในภาษาไทย

กบิลพัสดุ์

อ่านว่า กะ-บิน-ละ-พัด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กบิลพัสดุ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กบิลพัสดุ์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"