กรกฎาคม อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "กรกฎาคม" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม

คำว่า กรกฎาคม อ่านว่า กะ-รัก-กะ-ดา-คม

สรุปว่า กรกฎาคม มีคำอ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม, กะ-รัก-กะ-ดา-คม
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

กรกฎาคม หมายถึง?

กรกฎาคม ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [กะระกะ-, กะรักกะ-] น. ชื่อเดือนที่ ๗ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๓๑ วัน. (ส. กรฺกฏ = ปู + อาคม = มา = เดือนที่อาทิตย์มาสู่ราศีกรกฎ); (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๔ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.

กรกฎาคม ภาษาอังกฤษคือ?

กรกฎาคม ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. July

  2. July

 ภาพประกอบ

  • กรกฎาคม อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กรกฎาคม อ่านว่า กะ-ระ-กะ-ดา-คม หมวด เดือน หมวด เดือน
  • กรกฎาคม อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กรกฎาคม อ่านว่า กะ-รัก-กะ-ดา-คม หมวด เดือน หมวด เดือน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กถิกาจารย์ กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กำเนิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กรกฎาคม"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"