อ่านว่า

กรรมาธิการ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "กรรมาธิการ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน

คำว่า กรรมาธิการ อ่านว่า กํา-มา-ทิ-กาน

สรุปว่า กรรมาธิการ มีคำอ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน, กํา-มา-ทิ-กาน
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

กรรมาธิการ หมายถึง?

กรรมาธิการ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [กํา-] น. บุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละสภา แล้วรายงานต่อสภาคณะกรรมาธิการมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสภาล้วน ๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยบุคคลผู้เป็นสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภารวมกัน หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภาทั้งหมดที่สภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ.

กรรมาธิการ ภาษาอังกฤษคือ?

กรรมาธิการ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. commissioner

 ภาพประกอบ

  • กรรมาธิการ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กรรมาธิการ อ่านว่า กำ-มา-ทิ-กาน
  • กรรมาธิการ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กรรมาธิการ อ่านว่า กํา-มา-ทิ-กาน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กถิกาจารย์ กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กำเนิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กรรมาธิการ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"