กษัตริย์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "กษัตริย์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า กษัตริย์ อ่านว่า กะ-สัด

สรุปว่า กษัตริย์ มีคำอ่านว่า กะ-สัด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

กษัตริย์ หมายถึง?

กษัตริย์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [กะสัด] น. พระเจ้าแผ่นดิน, ใช้เต็มว่า พระมหากษัตริย์, คนในวรรณะที่ ๒ แห่งสังคมฮินดู ซึ่งมีอยู่ ๔ วรรณะ ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ วรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร. (ส. กฺษตฺริย ว่า ผู้ป้องกันภัย, ชาตินักรบ; ป. ขตฺติย). ว. แท้ไม่มีอื่นปน เช่น ทองเนื้อกษัตริย์, เรียกรูปพรรณที่ทําด้วยโลหะมีราคา เช่น ถ้าทําด้วยเงิน ทอง นาก สลับกัน เรียกว่า สามกษัตริย์.

กษัตริย์ ภาษาอังกฤษคือ?

กษัตริย์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. pure

  2. Shah

 ภาพประกอบ

  • กษัตริย์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กษัตริย์ อ่านว่า กะ-สัด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กำเนิด พระมหากษัตริย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กษัตริย์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"