คำอ่าน

กอบ

เป็นคำอ่านของกอปร

พจนานุกรมไทย กอบ หมายถึง:

  1. ก. เอามือ ๒ ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น. น. เรียกของที่กอบขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ ว่า กอบหนึ่ง ๆ, ลักษณนามเรียกปริมาณของของที่กอบขึ้นมาเช่นนั้น เช่น ทรายกอบหนึ่ง ข้าวสาร ๒ กอบ.

EN-TH Dictionary กอบ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. scoop up

  2. an amount of two handfuls

 ภาพประกอบ

  • กอบ เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย กอบ อ่านว่า กอปร

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กอปรกับ กำเนิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กอบ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"