คำในภาษาไทย

กอปร

อ่านว่า กอบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กอปร หมายถึง:

  1. [กอบ] ก. ประกอบ.

EN-TH Dictionary กอปร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. have

 ภาพประกอบ

  • กอปร

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กอปร อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"