คำในภาษาไทย

กะหนอกะแหน

อ่านว่า กะ-หฺนอ-กะ-แหฺน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กะหนอกะแหน หมายถึง:

  1. [-หฺนอ-แหฺน] ว. เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.

EN-TH Dictionary กะหนอกะแหน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pleasingly and lively (talk)

 ภาพประกอบ

  • กะหนอกะแหน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กะหนอกะแหน อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"