กะโกระ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "กะโกระ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า กะโกระ อ่านว่า กะ-โกฺระ

สรุปว่า กะโกระ มีคำอ่านว่า กะ-โกฺระ
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

กะโกระ หมายถึง?

กะโกระ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [-โกฺระ] (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ภาชนะชนิดหนึ่งสานด้วยใบเตย รูปร่างคล้ายครุ.

 ภาพประกอบ

  • กะโกระ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กะโกระ อ่านว่า กะ-โกฺระ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กถิกาจารย์ กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กำเนิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กะโกระ"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"