คำอ่าน

กะ-บิน-ละ-พัด

เป็นคำอ่านของกบิลพัสดุ์

 ภาพประกอบ

  • กะ-บิน-ละ-พัด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย กะ-บิน-ละ-พัด อ่านว่า กบิลพัสดุ์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กถิกาจารย์ กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กำเนิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กะ-บิน-ละ-พัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"