กเฬวราก อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "กเฬวราก" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า กเฬวราก อ่านว่า กะ-เล-วะ-ราก

สรุปว่า กเฬวราก มีคำอ่านว่า กะ-เล-วะ-ราก
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

กเฬวราก หมายถึง?

กเฬวราก ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [กะเลวะราก] (กลอน) น. ซากศพ, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น กเฬวรากซากศพ, เขียนเป็น กเฬวราก์ ก็มี เช่น เผากเฬวราก์ผู้อนาถ. (มาลัยคําหลวง).

 ภาพประกอบ

  • กเฬวราก อ่านว่า?, คำในภาษาไทย กเฬวราก อ่านว่า กะ-เล-วะ-ราก

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

กฐิน กฐินทาน กตัญชลี กตเวทิตา กถามรรคเทศนา กถิกาจารย์ กรกฏาคม กรมธรรม์ กรมพระ กระต่าย กราบพระ กำเนิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กเฬวราก"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"