คำในภาษาไทย

ขะมักเขม้น

อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น

Posted on by Admin

อ่านว่า ขะ-หฺมัก-ขะ-เม่น

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ขะมักเขม้น ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be energetic

  2. energetically

  3. energetically

 ภาพประกอบ

  • ขะมักเขม้น
  • ขะมักเขม้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ขะมักเขม้น"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"