คำในภาษาไทย

ขะมุกขะมอม

อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขะมุกขะมอม หมายถึง:

  1. ว. เปรอะเปื้อนมอซอ.

EN-TH Dictionary ขะมุกขะมอม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be dirty

 ภาพประกอบ

  • ขะมุกขะมอม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขะมุกขะมอม อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"