อ่านว่า

คำในภาษาไทย

ขะมุกขะมอม

อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ขะมุกขะมอม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. be dirty

 ภาพประกอบ

  • ขะมุกขะมอม อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ขะมุกขะมอม อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขะมุกขะมอม"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"