คำในภาษาไทย คณิต-, คณิต

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

คณิต-

อ่านว่า คะ-นิด-ตะ

EN-TH Dictionary คณิต- ภาษาอังกฤษคือ:

  1. calculation

คำในภาษาไทย

คณิต

อ่านว่า คะ-นิด

EN-TH Dictionary คณิต- ภาษาอังกฤษคือ:

  1. calculation

 ภาพประกอบ

  • คณิต- อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คณิต- อ่านว่า คะ-นิด-ตะ
  • คณิต- อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คณิต อ่านว่า คะ-นิด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คคน- คณ คณนะ คณนา คณบดี คณะ คณาธิปไตย คณิตศาตร์ คนงาม คริสต์ศตวรรษ คุณภาพ คุณลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คณิต-"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"