อ่านว่า

คำในภาษาไทย

คณิตศาสตร์

อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. mathematics

  2. arithmetic

 ภาพประกอบ

  • คณิตศาสตร์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คณิตศาสตร์ อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คณิตศาสตร์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"