คำในภาษาไทย

คณิตศาสตร์

อ่านว่า คะ-นิด-ตะ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คณิตศาสตร์ หมายถึง:

  1. [คะนิดตะสาด] น. วิชาว่าด้วยการคํานวณ. (ส. คณิต + ศาสฺตฺร).

EN-TH Dictionary คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. mathematics

  2. arithmetic

 ภาพประกอบ

  • คณิตศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คณิตศาสตร์ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"