คำในภาษาไทย

คมนาการ

อ่านว่า คะ-มะ-นา-กาน

Posted on by Admin

อ่านว่า คม-มะ-นา-กาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คมนาการ หมายถึง:

  1. [คะมะนากาน, คมมะนากาน] น. การไป, การถึง. (ป. คมน + อาการ).

EN-TH Dictionary คมนาการ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. arrival

 ภาพประกอบ

  • คมนาการ
  • คมนาการ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คมนาการ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"