คมนาการ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "คมนาการ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า คมนาการ อ่านว่า คะ-มะ-นา-กาน

คำว่า คมนาการ อ่านว่า คม-มะ-นา-กาน

สรุปว่า คมนาการ มีคำอ่านว่า คะ-มะ-นา-กาน, คม-มะ-นา-กาน
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

คมนาการ หมายถึง?

คมนาการ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [คะมะนากาน, คมมะนากาน] น. การไป, การถึง. (ป. คมน + อาการ).

คมนาการ ภาษาอังกฤษคือ?

คมนาการ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. arrival

 ภาพประกอบ

  • คมนาการ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คมนาการ อ่านว่า คะ-มะ-นา-กาน
  • คมนาการ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คมนาการ อ่านว่า คม-มะ-นา-กาน

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คคน- คณ คณนะ คณนา คณบดี คณะ คณาธิปไตย คณิต คนงาม คริสต์ศตวรรษ คุณภาพ คุณลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คมนาการ"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"