อ่านว่า

คำในภาษาไทย

คมนาคม

อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

Posted on by Admin

อ่านว่า คม-มะ-นา-คม

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary คมนาคม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. communication

 ภาพประกอบ

  • คมนาคม อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม
  • คมนาคม อ่านว่า?, คำในภาษาไทย คมนาคม อ่านว่า คม-มะ-นา-คม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คมนาคม"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"