คำในภาษาไทย

คมนาคม

อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม

Posted on by Admin

อ่านว่า คม-มะ-นา-คม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คมนาคม หมายถึง:

  1. [คะมะนาคม, คมมะนาคม] น. การติดต่อไปมาถึงกัน, การสื่อสาร; ชื่อกระทรวงที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการคมนาคม การขนส่ง การพาณิชยนาวี การสื่อสาร และการอุตุนิยมวิทยา. (ป. คมน + อาคม).

EN-TH Dictionary คมนาคม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. communication

 ภาพประกอบ

  • คมนาคม
  • คมนาคม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คมนาคม อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"