ครรภธาตุ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ครรภธาตุ" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ครรภธาตุ อ่านว่า คับ-พะ-ทาด

สรุปว่า ครรภธาตุ มีคำอ่านว่า คับ-พะ-ทาด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ครรภธาตุ หมายถึง?

ครรภธาตุ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [คับพะ-] น. ส่วนของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ธาตุครรภ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า. (ส. ครฺภ + ธาตุ).

 ภาพประกอบ

  • ครรภธาตุ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ครรภธาตุ อ่านว่า คับ-พะ-ทาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คคน- คณ คณนะ คณนา คณบดี คณะ คณาธิปไตย คณิต คนงาม คริสต์ศตวรรษ คุณภาพ คุณลักษณะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ครรภธาตุ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"