คำในภาษาไทย

คุณค่า

อ่านว่า คุน-ค่า

Posted on by Admin

อ่านว่า คุน-นะ-ค่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คุณค่า หมายถึง:

  1. [คุนค่า, คุนนะค่า] น. สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง.

EN-TH Dictionary คุณค่า ภาษาอังกฤษคือ:

  1. worth

 ภาพประกอบ

  • คุณค่า
  • คุณค่า

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คุณค่า อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"