อ่านว่า

คำในภาษาไทย

จักรยาน

อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

Posted on by Golfy

EN-TH Dictionary จักรยาน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. bicycle

  2. cycle

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 ภาพประกอบ

  • จักรยาน อ่านว่า?, คำในภาษาไทย จักรยาน อ่านว่า จัก-กะ-ยาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จักรยาน"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"