อ่านว่า

จิตแพทย์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "จิตแพทย์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า จิตแพทย์ อ่านว่า จิด-ตะ-แพด

สรุปว่า จิตแพทย์ มีคำอ่านว่า จิด-ตะ-แพด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

จิตแพทย์ หมายถึง?

จิตแพทย์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [จิดตะ-] น. แพทย์ผู้รักษาโรคทางจิตใจ ซึ่งมีอาการแสดงความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดปรกติ. (อ. psychiatrist).

จิตแพทย์ ภาษาอังกฤษคือ?

จิตแพทย์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. psychiatrist

  2. couch-doctor

 ภาพประกอบ

  • จิตแพทย์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย จิตแพทย์ อ่านว่า จิด-ตะ-แพด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

จงกลนี จดุร จดูร- จตุตถ จตุรงคโยธา จักจั่น จักรพรรดิ จักรราศี จักรวรรดิราชาวาส จันทรคราส จันทรุปราคา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จิตแพทย์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"