ฉิมพลี อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ฉิมพลี" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ฉิมพลี อ่านว่า ฉิม-พฺลี *เป็นการอ่านชื่อสถานที่ต่าง ๆ พออ่านว่า ฉิม-พลี โดยทั่วกันแล้วจึงนิยมอ่านไปโดยปริยาย

คำว่า ฉิมพลี อ่านว่า ฉิม-พะ-ลี *

สรุปว่า ฉิมพลี มีคำอ่านว่า ฉิม-พฺลี, ฉิม-พะ-ลี
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ฉิมพลี หมายถึง?

ฉิมพลี ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ฉิมพะลี] น. ไม้งิ้ว. (ป. สิมฺพลิ; ส. ศาลฺมลิ).

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • ฉิมพลี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ฉิมพลี อ่านว่า ฉิม-พฺลี หมวด สถานที่ หมายเหตุ เป็นการอ่านชื่อสถานที่ต่าง ๆ พออ่านว่า ฉิม-พลี โดยทั่วกันแล้วจึงนิยมอ่านไปโดยปริยาย หมวด สถานที่
  • ฉิมพลี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ฉิมพลี อ่านว่า ฉิม-พะ-ลี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ฉกรรจ์ ฉนาก ฉนำ ฉบัด ฉพีสติม ฉมวย ฉล ฉลิว ฉลุกฉลวย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฉิมพลี"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"