คำในภาษาไทย

ซอมซ่อ

อ่านว่า ซอม-มะ-ซ่อ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ซอมซ่อ หมายถึง:

  1. [ซอมมะ-] ว. ไม่โอ่โถง เช่น บ้านซอมซ่อ, ขะมุกขะมอม เช่น แต่งตัวซอมซ่อ.

EN-TH Dictionary ซอมซ่อ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. shabbily

  2. be shabby

 ภาพประกอบ

  • ซอมซ่อ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซอมซ่อ อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"