คำในภาษาไทย

ถนน

อ่านว่า ถะ-หฺนน

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ถนน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. drive

  2. road

  3. roadway

  4. frog and toad

 ภาพประกอบ

  • ถนน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ถนน"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"