อ่านว่า

คำในภาษาไทย

ถาวรวัตถุ

อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ

Posted on by Admin

อ่านว่า ถา-วอน-วัด-ถุ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ถาวรวัตถุ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. permanent structure

 ภาพประกอบ

  • ถาวรวัตถุ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ถาวรวัตถุ อ่านว่า ถา-วอ-ระ-วัด-ถุ
  • ถาวรวัตถุ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ถาวรวัตถุ อ่านว่า ถา-วอน-วัด-ถุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ถาวรวัตถุ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"