นายกรัฐมนตรี อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "นายกรัฐมนตรี" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า นายกรัฐมนตรี อ่านว่า นา-ยก-รัด-ถะ-มน-ตฺรี

สรุปว่า นายกรัฐมนตรี มีคำอ่านว่า นา-ยก-รัด-ถะ-มน-ตฺรี
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

นายกรัฐมนตรี หมายถึง?

นายกรัฐมนตรี ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. (กฎ) น. ตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี.

นายกรัฐมนตรี ภาษาอังกฤษคือ?

นายกรัฐมนตรี ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. prime minister

  2. prime minister

  3. premier

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 ภาพประกอบ

  • นายกรัฐมนตรี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย นายกรัฐมนตรี อ่านว่า นา-ยก-รัด-ถะ-มน-ตฺรี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

นครรัฐ นนทลี นพกะ นพรัตน์ นภ- นภวิถี นร- นรก นรการ นรพยัคฆ์ นาฏกรรม นิตยสาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นายกรัฐมนตรี"

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"