คำในภาษาไทย

นายกรัฐมนตรี

อ่านว่า นา-ยก-รัด-ถะ-มน-ตฺรี

Posted on by Golfy

พจนานุกรมไทย นายกรัฐมนตรี หมายถึง:

  1. (กฎ) น. ตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี.

EN-TH Dictionary นายกรัฐมนตรี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. prime minister

  2. prime minister

  3. premier

แนะนำคำนี้โดย Golfy

 ภาพประกอบ

  • นายกรัฐมนตรี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "นายกรัฐมนตรี อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"