บัตรพลี อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "บัตรพลี" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า บัตรพลี อ่านว่า บัด-พะ -ลี

คำว่า บัตรพลี อ่านว่า บัด-พะ-ลี

สรุปว่า บัตรพลี มีคำอ่านว่า บัด-พะ -ลี, บัด-พะ-ลี
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

บัตรพลี หมายถึง?

บัตรพลี ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [บัดพะลี] น. ภาชนะทำด้วยกาบกล้วย เป็นรูปกระบะสี่เหลี่ยม สำหรับวางเครื่องเซ่นสังเวย, เรียกเต็มว่า บัตรกรุงพาลี, ถ้าทำเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า บัตรคางหมู, ถ้ามีเสาธงประกอบตั้งแต่ ๔ เสาขึ้นไป เรียกว่า บัตรพระเกตุ, ถ้าทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม มียอด เรียกว่า บัตรนพเคราะห์.

 ภาพประกอบ

  • บัตรพลี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย บัตรพลี อ่านว่า บัด-พะ -ลี
  • บัตรพลี อ่านว่า?, คำในภาษาไทย บัตรพลี อ่านว่า บัด-พะ-ลี

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

บดินทร์ บท- บทบงกช บทภาชน์ บทรัช บทามพุช บทเรศ บพิธ บัณฑุกัมพล บำราศ บิณฑบาต บโทน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "บัตรพลี"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"