คำในภาษาไทย

ประวัติกาล

อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-กาน

Posted on by Admin

อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-กาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ประวัติกาล หมายถึง:

  1. [ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน] น. สมัยที่มีบันทึกเหตุการณ์.

 ภาพประกอบ

  • ประวัติกาล
  • ประวัติกาล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ประวัติกาล อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"