คำในภาษาไทย

ประวัติศาสตร์

อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-สาด

Posted on by Admin

อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ประวัติศาสตร์ หมายถึง:

  1. [ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด] น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.

EN-TH Dictionary ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. history

 ภาพประกอบ

  • ประวัติศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ประวัติศาสตร์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"