อ่านว่า

ประวัติศาสตร์ อ่านว่ายังไง

มีความไม่แน่ใจว่าจะอ่านออกเสียงยังไง สำหรับคำว่า "ประวัติศาสตร์" นั้นอ่านออกเสียงยังไงได้บ้าง ใช้อ่านตอนไหน เอาหล่ะไปไล่เรียงดูกันเลย

คำว่า ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-สาด

คำว่า ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

สรุปว่า ประวัติศาสตร์ มีคำอ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-สาด, ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด
ฝากลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องกันนะครับ

ประวัติศาสตร์ หมายถึง?

ประวัติศาสตร์ ความหมายตามพจนานุกรมไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง:

  1. [ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด] น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.

ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ?

ประวัติศาสตร์ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ:

  1. history

 ภาพประกอบ

  • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-สาด
  • ประวัติศาสตร์ อ่านว่า?, คำในภาษาไทย ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"