คำในภาษาไทย

ประโยชน์

อ่านว่า ปฺระ-โหฺยด

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ประโยชน์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. benefit

 ภาพประกอบ

  • ประโยชน์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ประโยชน์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"