คำอ่าน

ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด

เป็นคำอ่านของประวัติศาสตร์

 ภาพประกอบ

  • ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด อ่านว่า ประวัติศาสตร์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ประวัติศาสตร์ ปราดเปรื่อง ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปฺระ-หฺวัด-ติ-สาด"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"