คำอ่าน

ปฺระ-หฺวัด-สาด

เป็นคำอ่านของประวัติศาสตร์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปฺระ-หฺวัด-สาด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปฺระ-หฺวัด-สาด เป็นคำอ่านของคำไหน?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"