อ่านว่า

คำอ่าน

ปฺระ-โหฺยด

เป็นคำอ่านของประโยชน์

 ภาพประกอบ

  • ปฺระ-โหฺยด เป็นคำอ่านของคำไหน?, คำในภาษาไทย ปฺระ-โหฺยด อ่านว่า ประโยชน์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

คุณประโยชน์ ปกติ ปการ ปฏิภาณกวี ปฐมดุสิต ปฐมยาม ปฐมสมโพธิ ปฐมเทศนา ปราดเปรื่อง ปุรพษาฒ ปุษยะ ปุสสะ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปฺระ-โหฺยด"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"