คำในภาษาไทย

ปรัชญา

อ่านว่า ปฺรัด-ยา

Posted on by Admin

อ่านว่า ปฺรัด-ชะ-ยา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปรัชญา หมายถึง:

  1. [ปฺรัดยา, ปฺรัดชะยา] น. วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง. (ส.).

EN-TH Dictionary ปรัชญา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. philosophy

 ภาพประกอบ

  • ปรัชญา
  • ปรัชญา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปรัชญา อ่านว่า?"

 คำอ่าน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อ่านว่า"